Garanti - I Sverige av svenska tekniker

Telefoner som köpts från ulefone.se (OBS! INTE ulefonesverige.se) har 24 månaders garanti. För köp på ulefone.se kontaktar ni oss på info@ulefone.se eller på 0855109404 för vidare hjälp. För köp via återförsäljare, kontakta alltid återförsäljaren.

Se längre ned för vilka fel som täcks respektive inte täcks av garantin.

Ulefone.se servicecenter ligger i Stockholm, Sverige. 

För att påskynda garantiprocessen, se först våra steg för en snabb felsökning som du gör själv. Om problemet kvarstår efter felsökningen mailar du oss på info@ulefone.se och beskriv kort ditt problem, så hjälper vi snabbt med support, fraktsedlar mm.

Vi behandlar alla frågor inom 12 timmar och när behov av service fastställts av våra tekniker återkommer vi med instruktioner om hur du skickar in din produkt till servicecentret.

Vissa problem kan åtgärdas på distans utan att man behöver skicka in enheten till oss och det är därför viktigt att man tar kontakt med oss via info@ulefone.se innan man skickar in sin Ulefone på service. På så sätt sparar vi tid och löser problemet enkelt på distans.

Garantivillkor

Garantin omfattar endast produkter som har använts i enlighet med tillverkarens rekommendationer och instruktioner. Om felaktig användning orsakat skada på produkten, omfattas inte felet av garantin.

Skador som orsakas av programvaror, virus, strömavbrott, åska, missbruk av produkten eller genom att inte ha följt de medföljande instruktionerna, inklusive installationsfel eller fysiska skador av kunden, täcks inte av garantin. Produkten skall alltid laddas i ett jordat eluttag.

Användningen av tillbehör eller program som ökar eller ändrar prestandan medföljer att garantin upphör att gälla. Om det inte specifikt anges, är Ulefone inte ansvarig för programmens eller enheternas kompatibilitet.

Garantin täcker inte normalt slitage, korrosion, oxidation, rost och naturskador. Garantin täcker inte skador på utsidan av produkten som exempelvis repor eller blekning.

Om det inte uttryckligen anges, är Ulefone inte ansvariga för kompatibiliteten med programvaror eller andra enheter.

Garantin gäller heller inte för fel eller skador orsakade av force majeure (t.ex. jordbävning, brand, blixtnedslag och instabil strömförsörjning). Garantin gäller heller inte om produkten har reparerats på egen hand.

Telefoner som köpts på ulefone.se har 24 månaders garanti. Tillbehör som köpts på ulefone.se har 6 månaders garanti.