Garanti - I Sverige av lokala tekniker

Telefoner som köpts på ulefone.se har 24 månaders garanti. OBS! Vi hanterar INTE köp online från utlander eller andra sidor som har Ulefone i sitt namn.

För hjälp med service för ditt köp på ulefone.se kontaktar du oss via chatten, via mail på info@ulefone.se eller på 08-551 094 04 för vidare hjälp. Har du köpt din Ulefone genom en återförsäljare, kontakta då den återförsäljaren för vidare hjälp.

Längre ned beskriver vi vilka fel som omfattas, respektive inte täcks av garantin.

För att påskynda garantiprocessen, se först våra steg för en snabb felsökning som du gör själv. Om problemet kvarstår efter felsökningen kontaktar du oss via chatten, via mail på info@ulefone.se eller på +46 8 55109404 så hjälper vi snabbt med support.

Vi besvarar alla frågor inom 12 timmar och när behov av service fastställts av våra tekniker återkommer vi med instruktioner om hur du skickar in produkten till vårt servicecenter.

Många problem kan åtgärdas på distans utan att man behöver skicka in enheten till oss och det är därför viktigt att du tar kontakt med oss via chatten, på tel +46 8 55109404 eller med mail till info@ulefone.se innan du skickar in din Ulefone på service. På så sätt sparar vi tid och förhoppningsvis löser vi problemet på plats hos dig.

Garantivillkor

Garantin omfattar endast produkter som har använts i enlighet med tillverkarens rekommendationer och instruktioner. Om felaktig användning orsakat skada på produkten, omfattas inte felet av garantin.

Skador som orsakas av programvaror, virus, strömavbrott, åska, missbruk av produkten eller genom att inte ha följt de medföljande instruktionerna, inklusive installationsfel eller fysiska skador av kunden, täcks inte av garantin. Produkten skall alltid laddas i ett jordat eluttag.

Användningen av tillbehör eller program som ökar eller ändrar prestandan medföljer att garantin upphör att gälla. Om det inte specifikt anges, är Ulefone inte ansvarig för programmens eller enheternas kompatibilitet.

Garantin täcker inte normalt slitage, korrosion, oxidation, rost och naturskador. Garantin täcker inte skador på utsidan av produkten som exempelvis repor eller blekning.

Om det inte uttryckligen anges, är Ulefone inte ansvariga för kompatibiliteten med programvaror eller andra enheter.

Garantin gäller heller inte för fel eller skador orsakade av force majeure (t.ex. jordbävning, brand, blixtnedslag och instabil strömförsörjning). Garantin gäller heller inte om produkten har reparerats på egen hand.

Telefoner som köpts på ulefone.se har 24 månaders garanti. Tillbehör som köpts på ulefone.se har 6 månaders garanti.